top of page

Waranti
(Stesen Pengecas EV)

Perang Asassemuty

Senario A (Pelanggan membeli Pengecas dengan EvGuru dan EvGuru menjalankan kerja pemasangan):

 • EvGuru menawarkan waranti asas 2 tahun percuma kepada pelanggan yang membeli Pengecas dan memilih pemasangan oleh EvGuru.

 • Sepanjang tahun 1-2, waranti meliputi Pengecas dan menyediakan kos buruh percuma untuk penggantian Pengecas, jika perlu.

 • Jika Pengecas rosak disebabkan oleh kecacatan pembuatan, EvGuru akan menggantikannya secara percuma.

 • Waranti untuk pengecas EV akan menjadi terbatal sekiranya kerosakan disebabkan oleh komponen sedia ada pelanggan, merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kabel, MMCB (Pemutus Litar Kes Beracuan), RCCB (Pemutus Litar Arus Baki), dan ELCB (Pemutus Litar Kebocoran Bumi).

*Sila ambil perhatian bahawa terma dan syarat dikenakan. Waranti tidak melindungi kecacatan atau kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyelenggaraan yang tidak betul, kegagalan untuk mengikut arahan pengendalian, atau penggunaan dengan peralatan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan Pengecas. Selain itu, waranti tidak melindungi kerosakan kosmetik atau sampingan atau kerosakan yang disebabkan oleh pengubahan, pengubahsuaian atau pembaikan Pengecas tanpa kebenaran.

Senario B (Pelanggan membeli Pengecas dengan EvGuru dan menjalankan kerja pemasangan sendiri):

 • EvGuru menawarkan waranti asas 2 tahun percuma pada Pengecas yang dibeli oleh pelanggan yang menjalankan pemasangan sendiri.

 • Jika Pengecas menjadi rosak disebabkan oleh kecacatan pembuatan, pelanggan boleh memulangkan item tersebut kepada EvGuru untuk pemeriksaan dan penggantian, jika perlu.

 • Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan pemasangan Pengecas yang betul, dan EvGuru tidak memeriksa tapak pelanggan untuk menilai kualiti kerja kabel.

 • Waranti untuk pengecas EV akan menjadi terbatal sekiranya kerosakan disebabkan oleh komponen sedia ada pelanggan, merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kabel, MMCB (Pemutus Litar Kes Beracuan), RCCB (Pemutus Litar Arus Baki), dan ELCB (Pemutus Litar Kebocoran Bumi).

 

Pelan Waranti Premium (3 Tahun):

 • Pelanggan yang telah melengkapkan Waranti Asas 2 tahun awal boleh memilih untuk menaik taraf atau melanjutkan Pelan Waranti mereka dengan EvGuru.

 • Pelan Waranti Premium merangkumi semua manfaat Pelan Asas sehingga 3 tahun.

 • Pelan Waranti Premium melindungi kerosakan Pengecas yang disebabkan oleh sambaran petir, dengan kos tahunan RM 250 atau jumlah kos RM 600 untuk pembaharuan automatik selama tiga tahun. (*Penafian: Jurutera biasanya mengenakan bayaran lebih daripada RM 200 setiap lawatan) *Untuk maklumat tambahan, sila rujuk terma dan syarat pelan waranti kami.

Waranti ini tertakluk kepada syarat berikut:

Waranti akan berkuat kuasa pada hari pelanggan menerima Pengecas EV EvGuru.

 • Pengecas dipasang oleh pemasang EvGuru yang diluluskan (jika berkenaan).

 • Pengecas hanya digunakan pada bekalan elektrik yang dicetak pada plat penarafan.

 • Pengecas telah digunakan hanya untuk mengecas kenderaan elektrik.

 • Kabel pengecas telah diletakkan di dalam soket pemegang apabila tidak digunakan (hanya digunakan untuk unit yang ditambat, bukan unit yang bersoket)

 • Pengecas tidak diubah, diservis, diselenggara, dibongkar atau diganggu oleh mana-mana orang yang tidak dibenarkan oleh kami. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang percubaan untuk membuka unit oleh sesiapa sahaja selain pasukan EvGuru atau ejen dilantik EvGuru akan membatalkan waranti.

 • Sebarang kerja pembaikan mesti dilakukan oleh pasukan EvGuru atau ejen dilantik EvGuru sahaja.

 • Mana-mana bahagian pengecas EV tidak boleh ditanggalkan.

 • Pengecas tidak boleh dikeluarkan dari tempat yang pertama kali dipasang.

 • Pengecas mesti dibeli daripada dan disediakan oleh EvGuru. (Untuk pengecas yang tidak dibeli daripada EvGuru dan tidak disediakan oleh EvGuru, tetapi dipasang oleh EvGuru, tempoh jaminan akan dipendekkan daripada 2 tahun kepada 3 bulan, dan hanya akan dilindungi untuk isu berkaitan pemasangan, dan sebarang isu dengan pengecas itu sendiri tidak akan dilindungi.)

Waranti tidak meliputi:

 • Kerosakan akibat pengangkutan, penggunaan tidak wajar, haus dan lusuh, pengabaian atau gangguan atau akibat pemasangan yang tidak betul

 • Penggantian mana-mana barang habis pakai atau aksesori yang tidak dibekalkan oleh kami

bottom of page